طرح توجیهی کامل، طرح توجیهی تضمینی، مجوز صنایع ، امکانسنج

نام محصول: طرح توجیهی تولید میخ فولادی
خلاصه مطالعات امكان سنجی طرح
نام محصول : میخ فولادی
ظرفیت پیشنهادی طرح : ١6٠٠ تن در سال
موارد كاربرد : به عنوان اتصالات باز نشدنی در صنایع مختلف
عمده مواد اولیه مصرفی : مفتول فولادی
اشتغال زایی (نفر) : 31
زمین مورد نیاز (متر مربع) : ٢٠٠٠